Strona startowa

Z IBR wiki
(Przekierowano z Strona główna)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaGmach główny Biblioteki Śląskiej, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
Siedziba Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice

Encyklopedia Województwa Śląskiego jest wieloletnim interdyscyplinarnym, naukowym wydawnictwem encyklopedycznym, mającym zbudować pełną, nowoczesną Encyklopedię rozumianą nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele: poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa śląskiego; integracyjny - zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z województwa śląskiego; edukacyjny – umożliwienie powszechnego dostęp do informacji naukowej wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego; promocyjny - stworzenie jednorodnego źródła informacji o Województwie Śląskim dla odbiorców na całym świecie.

EWOŚ różni się od dotychczas istniejących portali sieciowych tego typu sposobem opracowania haseł. Mają one charakter autorski i podlegają przed edycją ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych pracowników nauki. Wydłuża to czas ich wprowadzania, ale tylko tak można zapewnić odpowiedni poziom naukowy prezentowanych materiałów.

Zachęcamy placówki naukowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne do kontaktu z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej do współpracy przy opracowywaniu kolejnych haseł EWOŚ. Lista haseł do opracowania będzie corocznie prezentowana na stronie IBR BŚ.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania punktów za publikacje. (Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego § 11 ust. 4.


Materiały o treści edukacyjnej znajdują się na Platformie Edukacji Regionalnej Eduś, a baza danych z podpiętą interaktywną mapą administracyjną umożliwiającą prezentację danych statystycznych z lat: 1910, 1930, 1950 i 2002 znajduje się na platformie projektu GEOHIST.

https://ibr.bs.katowice.pl
http://edus.ibrbs.pl
http://geohist.ibrbs.plZachęcamy do kontaktu w sprawie tworzenia haseł do EWoŚ (szczegóły na stronie IBR BŚ)

Hasła

Indeks haseł – alfabetyczny

Indeks haseł – rzeczowy

  1. Historia
  2. Kultura i sztuka
  3. Geografia
  4. Nauki społeczne
  5. Źródła

Indeks haseł – "Encyklopedia Województwa Śląskiego"

Zespół redakcyjny

Redaktor Naukowy: Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

e-mail: ryszard.kaczmarek@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 303

Anna Kubica

e-mail: anna.kubica@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

Michał Garbacz

e-mail: michal.garbacz@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 305

Julia Rott-Urbańska

e-mail: Julia.Rott-Urbanska@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

Autorzy

Lista autorów

Recenzenci i Rada Naukowa

Skład recenzentów i Rady Naukowej

Wykaz tomów Encyklopedii Województwa Śląskiego

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 1 (2014)

Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 1 (2014) wersja pdf

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 2 (2015)

Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 2 (2015) wersja pdf

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 3 (2016)

Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 3 (2016) wersja pdf

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 4 (2017)

Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 4 (2017) wersja pdf

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 5 (2018)

Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 5 (2018) wersja pdf

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 6 (2019)

Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 6 (2019) wersja pdf

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 7 (2020)

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 8 (2021)

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 9 (2022)

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 10 (2023)

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 11 (2024)