Zlewiska

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autorzy: prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Robert Machowski

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 4 (2017)


Województwo śląskie w całości znajduje się w zlewisku Oceanu Atlantyckiego, a dokładnie należy do zlewisk dwóch mórz śródziemnych: Bałtyckiego i Czarnego[1]. Granicę między zlewiskiem Morza Bałtyckiego i zlewiskiem Morza Czarnego stanowi europejski dział wodny przebiegający przez województwo śląskie. Europejski dział wodny wyznaczają kulminacje Beskidu Żywieckiego, które w województwie śląskim jednocześnie stanowią granicę państwową pomiędzy Polską i Słowacją.

Rys. 1. Podział województwa śląskiego na zlewiska: 1 – europejski dział wodny, 2 – dział wodny I rzędu, 3 – dział wodny drugiego rzędu, 4 – cieki powierzchniowe, 5 – zbiorniki wodne, 6 – granica województwa, 7 – zlewisko Morza Czarnego (dorzecze Dunaju), 8 – zlewisko Morza Bałtyckiego (dorzecze Odry, dorzecze Wisły).


Do zlewiska Morza Bałtyckiego należą dorzecza Wisły i Odry, rozdzielone przebiegającym przez teren województwa śląskiego z południa na północ działem wodnym I rzędu. Dorzecze Wisły w granicach województwa śląskiego ma powierzchnię około 5459,9 km2 (44,3% powierzchni województwa), natomiast do dorzecza Odry należy 6848,9 km2, co stanowi około 55,5% jego powierzchni. Do zlewiska Morza Czarnego na terenie województwa śląskiego należy niewielka część dorzecza Dunaju, odwadniana za pośrednictwem Czadeczki i jej dopływów. Powierzchnia zlewni Czadeczki na terenie Polski, a tym samym zlewiska Morza Czarnego i dorzecza Dunaju w województwie śląskim, wynosi 24,3 km2, co stanowi około 0,2% powierzchni województwa.


Bibliografia

  1. Mapa hydrograficzna, arkusz Wisła M-34-86-B, Warszawa 2003.

Przypisy

  1. Mapa hydrograficzna, arkusz Wisła. M-34-86-B, Warszawa 2003

Podobne artykuły