Wiadomości Administracyjne Miasta Katowice

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa przykładowego numeru gazety.

„Wiadomości Administracyjne Miasta Katowice” – miesięcznik urzędowy ukazujący się w latach 1922-1939 w powiecie grodzkim Katowice. Miał charakter wewnętrzny, nie prowadzono jego kolportażu. Każdy zeszyt poświęcony był innym sprawom, m.in. prezentował najważniejsze uchwały gmin i regulaminy miejskie, opisywał zwierzyniec miejski, zawierał sprawozdanie roczne, sprawozdanie Miejscowego Komitetu do Spraw Bezrobocia, dane statystyczne dotyczące miasta. Wraz z upływem lat zauważalna jest tendencja do łączenie zeszytów i rzadszego ich wydawania, ale z zachowaniem numeracji. W gazecie nie umieszczano informacji o redaktorze. Wydawcą „Wiadomości” był Magistrat miasta Katowice. Za redakcję i administrację odpowiedzialny był Miejski Urząd Statystyczny. Gazeta drukowana była w: Drukarnia Polonia w Katowicach, Drukarnia Śląska w Katowicach.

Śląska Biblioteka Cyfrowa