Tygodnik Powiatowy na Powiat Rybnicki

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa przykładowego numeru gazety.

„Tygodnik Powiatowy na Powiat Rybnicki” – tygodnik urzędowy ukazujący się w soboty w latach 1922-1938 w Rybniku, miał charakter regionalny ograniczony do powiatu rybnickiego. W winiecie znajdowała się informacja że gazeta jest organem urzędowym. Redaktorem początkowo był Dziuba, następnie zamiast redaktorów podawano przez pewien czas tylko, że za redakcję odpowiada starosta. Ostatecznie wrócono jednak do podawania redaktora którym został Konrad Chrószcz.

Gazeta zawierała informacje urzędowe i służyła jako oficjalny organ do publikacji zarządzeń administracji państwowej, władz wojewódzkich i starostwa rybnickiego. Publikowano w niej także informacje o najważniejszych wydarzeniach państwowych oraz materiały statystyczne. Ponadto w gazecie zamieszczano ogłoszenia i reklamy. Wydawcą był: Wydział Powiatowy w Rybniku. Gazeta drukowana była w rybnickich drukarniach: Drukarnia Gazeta Rybnicka, Drukarnia Robert Barwik, Drukarnia Sztandaru Polskiego i Gazety Rybnickiej.


Śląska Biblioteka Cyfrowa