Teichmannshoffnung - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Teichmannshoffnung

2. Okres działania kopalni: 1856 - 1868

3. Adres głównej siedziby: Szopienice (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Szopienice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gustaw Drescher, Waleska von Tiele-Winckler; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche

8. Produkcja: 1881 – 91 068 t.