Rybnik

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
GEOHIST


1.Typ gminy: miasto na prawach powiatu

2.Powiat: Rybnik

3.Siedziba władz gminy: Rybnik, ul. Chrobrego 2 (Śródmieście)

4.Powierzchnia gminy (2018): 148 km²

5.Ludność (2018): 139 129

6.Dzielnice: Boguszowice, Osiedle Boguszowice, Stare Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota – Ligocka Kuźnia, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Maroko-Nowiny, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik – Północ, Smolna, Śródmieście, Stodoły, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice.

7.Historyczne gminy: Boguszowice (Boguschowitz) Chwałowice (Chwallowitz) Chwałęcice (Chwallentzitz) Ligota (Ellguth) Popielów (Poppelau) Golejów (Golleow) Zamysłów (Königlich Zamislau) Gotartowice (Gottartowitz) Niewiadom (Ober Niewiadom) Niewiadom Górny (Nieder Birkenau) Stodoły (Stodoll) Niedobczyce (Niedobschütz) Kamień (Stein) Ochojec (Ochojetz) Wielopole (Königlich Wielepole) Orzepowice (Orzupowitz) Kłokocin (Klokotschin).

8.Rozwój administracyjny: Rybnik prawa miejskie uzyskał na przełomie XII i XIII wieku (pierwsze wzmianka o mieście z 1308). Wiele gmin pochodzi z tego samego okresu (Boguszowice, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Niedobczyce, Ochojec, Wielopole). Zmiany urbanizacyjne rozpoczęły się w latach 1890-1907 kiedy do obszaru administracyjnego miasta włączono gminy: Zamysłów, Zebrzydowice, Wrzosy, Ligotę i Smolną. W 1922 roku Rybnik został przyłączony do Polski. W 1926 roku miasto wchłonęło nadleśnictwa Paruszowiec i Ligotę Rybnicką. Powojenne procesy urbanizacyjne spowodowały przyłączenie do miasta następujących miejscowości: Chwałowice, Orzepowice, Rybnicką Kuźnię, Zebrzydowice i Wielopole (1970), Niedobczyce i Boguszowice (1975), Chwałęcice, Stodoły, Grabownię, Golejów oraz Kamień nad Rzędówką (1977).