Ratiborer Kreis-Blatt

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Prof.zw.dr hab.Ryszard Kaczmarek

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)
Strona tytułowa przykładowego numeru gazety.


„Ratiborer Kreis-Blatt” – tygodnik urzędowy ukazujący się w latach 1842-1940 w Raciborzu w języku niemieckim, a od 1921 roku także z częścią redagowaną w języku polskim. W latach 1852-1854 tygodnik ukazywał się pod tytułem „Kreiskurrendenblatt des Königlichen Landratsamtes Ratiborer Kreises”. Gazeta była kolportowana raz w tygodniu, w czwartki. Jego wydawcą był urząd starosty raciborskiego (Landratsamt). Redaktorami byli m.in.: Jonientz (1848), Wagner (1848), sekretarz powiatowy Nowak (1871-1884), a na początku XX wieku sekretarz powiatowy Christen. Gazeta zawierała informacje urzędowe i służyła jako oficjalny organ do publikacji zarządzeń władz. Ukazywały się w niej także informacje o najważniejszych wydarzeniach państwowych oraz materiały statystyczne. Ponadto w tygodniku zamieszczano ogłoszenia prywatne i reklamy, a nawet statuty spółek przemysłowych i instytucji działających w powiecie raciborskim. Regularnie ukazywał się wraz z gazetą dodatek z ogłoszeniami dla powiatu raciborskiego – „Land-Anzeige Blatt”. W razie potrzeby szybkiego druku ogłoszeń dodawano numery specjalne (Extrabeilagen).

Tygodnik drukowany był z przerwami przez znane wydawnictwo z Raciborza, założone w 1802 roku przez byłego inspektora policji Franza Juliusa Bögnera. W 1848 roku prowadzili je już potomkowie założyciela, najpierw samodzielnie córka Emilia (razem z mężem, radcą miejskim Franzem Riediengerem), a potem jej synowie: Paul i Karl Riedingerowie (Riedinger’s Buch- und Steindruckerei). W drugiej połowie XIX wieku tygodnik drukowany był także w innych drukarniach raciborskich: B. Wichura, a potem F. Schmeer u. Söhne. Gazeta obejmowała swoim zasięgiem cały powiat raciborski. Nakład przed I wojną światową sięgał 900 egzemplarzy, w latach 20. XX wieku spadł do 500-700 egzemplarzy.

Bibliografia

  1. Gröschel B., Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945, Dokumentation und Strukturbeschreibung, Berlin 1993, s. 234.
  2. Sput R., Z dziejów raciborskiej prasy, „Nowiny Raciborskie” 2006.


Śląska Biblioteka Cyfrowa