Projekt Ustawy Skarbowej wraz z Budżetem na Rok Administracyjny oraz Preliminarze Śląskich Zakładów Wojewódzkich

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa czasopisma.

„Projekt Ustawy Skarbowej wraz z Budżetem na Rok Administracyjny oraz Preliminarze Śląskich Zakładów Wojewódzkich” – czasopismo urzędowe w języku polskim, wydawane raz w roku w latach 1923-1939 przez Śląską Radę Wojewódzką jako służbowy druk wewnętrzny. Zawierało projekt budżetu województwa, wraz załącznikami do poszczególnych pozycji takimi jak: preliminarz funduszu drogowego, budżet „Domu pracy przymusowej w Lublińcu”, budżet „Zakładu dla matołków w Rybniku” i innych jednostek finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego. Ostatni preliminarz budżetu to projekt na lata 1939/1940. Gazeta drukowana była w drukarniach: Drukarnia Katolicka w Katowicach, Drukarnia Polonia w Katowicach, Drukarnia Narodowa w Chorzowie, Drukarnia Śląska.

Bibliografia

  1. Długajczyk. E., Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach: 1922-1939, Łódź 1988.
  2. Akta Sejmu Śląskiego w Zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach

Śląska Biblioteka Cyfrowa