Podregiony województwa śląskiego

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Tomasz Spórna

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 1 (2014)


Ryc. 1.a) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS-3/NUTS-3 w momencie ich utworzenia bądź zmian.
Ryc. 1.b) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS-3/NUTS-3 w momencie ich utworzenia bądź zmian.
Tab. 1. Podregiony województwa śląskiego – podstawowe dane statystyczne (za 2012 rok).
Ryc. 1.c) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. a), b), c) powierzchnia oraz nazwy podregionów NTS-3/NUTS-3 w momencie ich utworzenia bądź zmian.
Ryc. 1.d) Podregiony oraz subregiony na obszarze województwa śląskiego od 2010 roku. d) subregiony – obszar oraz nazwy zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ (z 2013 r.) będącą aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020” (z 2010 r.).

Podregiony (NUTS-3[1])jako jednostki terytorialne do celów statystycznych, wprowadzono[2]na obszarze Polski w 2000 roku. Jednostki te występują w krajach Unii Europejskiej. Utworzono je w celu zbierania, harmonizacji i udostępniania danych statystycznych.

Obszar województwa śląskiego wraz z województwem małopolskim tworzy region południowy (symbol PL2). Województwo śląskie, od roku 2008, zostało podzielone na 8 podregionów. Zaliczamy do nich:

 • podregion bielski – PL225[3]
 • podregion bytomski – PL228
 • podregion częstochowski – PL224
 • podregion gliwicki – PL229
 • podregion katowicki – PL22A
 • podregion rybnicki – PL227
 • podregion sosnowiecki – PL22B
 • podregion tyski – PL22C

Każdy podregion ma w swych granicach co najmniej jedno miasto na prawach powiatu. Największą liczbę powiatów posiadał podregion katowicki i rybnicki. W 2012 roku, podregionem o największej powierzchni był podregion częstochowski (3046 km²), następnie bielski (2354 km²) i sosnowiecki (1800 km²), natomiast najmniejszym powierzchniowo podregionem był podregion katowicki (380 km²) – por. tab. 1, ryc. 1a. Podregion katowicki integruje w swych granicach wyłącznie miasta na prawach powiatu (Chorzów, Katowice, Mysłowice, Rude Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice) i jest zamieszkiwany przez największą liczbę mieszkańców (757 963 osób).

Od roku 2008, na obszarze Polski występuje 66 podregionów (NUTS-3). W momencie wprowadzenia podregionów (2000 r.) było ich 44, w 2002 roku, ich liczbę zwiększono do 45. W latach 2000–2008 na obszarze województwa śląskiego zmianom ulegała także liczba, delimitacja oraz nazwy podregionów.

W roku 2000 na obszarze województwa śląskiego występowały trzy podregiony: północnośląski, południowośląski i centralny śląski. W 2002 roku, cztery: bielsko-bialski, centralny śląski, częstochowski i rybnicko-jastrzębski. Ich liczba uległa zwiększeniu do ośmiu w 2008 r. (ryc. 1a,b,c).

Przyjęta w roku 2013, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ w układzie przestrzenno-funkcjonalnym, dzieli województwo na cztery subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju): północny (o powierzchni 3046 km²), południowy (2354 km²), środkowy (5577 km²) i zachodni (1353 km²). Ich granice oraz powierzchnia zgodna jest z podregionami NUTS-3 z 2002 r., różnią się one jedynie nazwą (ryc. 1d).Bibliografia

 1. Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2012, Katowice 2012.

Przypisy

 1. Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. Dz. U. z 2000 r., nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r., Dz. U. z 2002 r. nr 34, poz. 311 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r., Dz. U. z 2007 r. nr 214, poz. 1573.
 3. Symbol NUTS-3, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Źródła on-line

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), GUS, Warszawa. Podregiony województwa śląskiego, US, Katowice