Kattowitzer Kreis-Blatt

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Prof.zw.dr hab.Ryszard Kaczmarek

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa jednego z pierwszych numerów gazety.

„Kattowitzer Kreis-Blatt” – tygodnik urzędowy ukazujący się w Katowicach w latach 1873-1922, najpierw w języku niemieckim, a od 1920 roku jako gazeta dwujęzyczna polska i niemiecka pod wspólnym tytułem „Katowicki Dziennik Powiatowy/Kattowitzer Kreis-Blatt” (potem „Orędownik Powiatu Katowickiego/Kattowitzer Kreisblatt”). Wydawcą był urząd starosty katowickiego (Landratsamt). Redaktorami m.in. byli: J.V. Steinhorst, Wilczek, Binder.

Gazeta zawierała informacje urzędowe i służyła jako oficjalny organ do publikacji zarządzeń władz. Publikowano w niej także informacje o najważniejszych wydarzeniach państwowych oraz materiały statystyczne. Ponadto w gazecie zamieszczano ogłoszenia prywatne i reklamy Drukowana była w drukarniach: Th. Stabena, L. Neumanna i Gotfrieda Siwinny w Katowicach.

Gazeta obejmowała swoim zasięgiem powiat katowicki. Ukazywała się w piątek. Nakład przed I wojną światową wynosił 550 egzemplarzy. Po włączeniu Katowic do Polski tygodnik przestał się ukazywać.

Bibliografia

  1. Gröschel B., Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945, Dokumentation und Strukturbeschreibung, Berlin 1993, s. 116-117.
  2. Olszowy E., Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2006, z. 1, s. 178–190.

Śląska Biblioteka Cyfrowa