Katolik Codzienny

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa pierwszego numeru gazety.

„Katolik Codzienny” – gazeta codzienna, w języku polskim, wydawana w Bytomiu w latach 1923-1931 z podtytułem: Wydanie A. Powstała z połączenia „Dziennika Śląskiego” i „Kuriera Śląskiego”. Na rynku oprócz „Katolika Codziennego” był jeszcze wydawany trzy razy w tygodniu „Katolik” i „Katolik Niedzielny wydanie B” wydawany raz w tygodniu. Wydawcą gazety był „Katolik” Spółka Wydawnicza. Gazeta swym zasięgiem obejmowała niemiecką Prowincję Górnośląską i polskie Województwo Śląskie. Prezentowała chadecki punkt widzenia na wydarzenia polityczne i społeczne. Zawierała wieści ze świata i powiatów górnośląskich, powieści w odcinkach, reklamy i ogłoszenia oraz nekrologi. W 1925 roku Adam Napieralski odsprzedał za pośrednictwem Stanisława Sierakowskiego rządowi polskiemu swoje udziały w spółce wydającej gazetę. Nowym kierownikiem spółki został wówczas Stanisław Weber. Od 1926 roku mimo to stale pogarszała się sytuacja finansowa gazety. W 1931 roku drukarnię koncernu „Katolika” zlikwidowano i zaprzestano wydawania „Katolika Codziennego”. Nakład „Katolika Codziennego” w 1924 roku wynosił 10 tys. egzemplarzy, w 1926 roku 2,5 tys., w 1930 roku 1,5 tys., zaś w 1931 roku spadł do zaledwie 1 tys.

Gazeta zawierała dodatki: „Dodatek Ilustrowany”, Dzwonek”, „Gość Świąteczny”, „Inwalida”, „Młodzież”, „Poradnik Dla Robotników”, „Praca”, „Robotnik Polski”, „Przyjaciel”, „Pszczelarz”, „Rodzina”, „Rolnik”, „Śmieszek”, „Zdrowie”, „Ziemia Śląska”. Redakcja mieściła się w Bytomiu na Kurfürstenstr. 19. Gazeta drukowana była przez drukarnię koncernu „Katolik” w Bytomiu. Redaktorami byli m.in.: Franciszek Godula, Antoni Grzegorzek, Franciszek Bartkowiak, Franciszek Ruda, Adam Kawik, E. Kaczmarczyk, Stanisław Witczak,


Bibliografia

  1. Długajczyk E. Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939, Katowice 1990, s. 48.
  2. Gröschel B., Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945, Dokumentation und Strukturbeschreibung, Berlin 1993, s. 41.

Śląska Biblioteka Cyfrowa