Herby

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
GEOHIST


1.Typ gminy: gmina wiejska

2.Powiat: lubliniecki

3.Siedziba władz gminy: Herby, ul. Lubliniecka 33

4.Powierzchnia gminy (2018): 86 km²

5.Ludność (2018): 6862

6.Sołectwa : Lisów, Olszyna, Kalina, Hadra, Chwostek, Tanina, Łebki

7.Historyczne gminy: Lisów (Lissau), Hadra (Hadra), Olszyna (Ollschin), Chwostek (Chwostek), Kalina (Kallina).

8.Rozwój administracyjny: Najstarszymi wsiami znajdującymi się obecnie na terenie gminy są , powstałe w XIII wieku, Lisów i Olszyna. Herby były przed I wojną światową miejscowością graniczną , stąd wyodrębniano Herby Ruskie i Herby Pruskie. Pierwszą z miejscowości po zakończeniu wojny przemianowano na Herby Polskie ( powiat częstochowski) i odpowiednio - po 1922 - Herby Śląskie (powiat lubliniecki). Wcześniej Herby był częścią gminy Kalina.