Gazeta Urzędowa Powiatu Katowickiego. Kreisblatt

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa pierwszego numeru gazety.

„Gazeta Urzędowa Powiatu Katowickiego. Kreisblatt” – tygodnik urzędowy ukazujący się w soboty, w latach 1924-1939, w języku polskim, w Katowicach, miał charakter regionalny ograniczony do ziemskiego powiatu katowickiego (Województwo Śląskie). Do 1926 roku w winiecie gazety znajdował się opis po polsku i niemiecku.

Gazeta zawierała informacje urzędowe i służyła do publikacji obwieszczeń administracji państwowej, władz wojewódzkich i starostwa katowickiego. Zawierała także reklamy i ogłoszenia, a ponadto dodatki: „Wiadomości Statystyczne Powiatu Katowickiego”, „Skorowidz Alfabetyczny Gazety Urzędowej Powiatu Katowickiego”, „Sprawozdanie Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Katowickiego”.

Redaktorami byli: Kociński (sekretarz), Jan Kędzior, Franciszek Pierończyk, Franciszek Bąk, Paweł Światała, Alojzy Maligłówka. Wydawcą było: Starostwo Katowice. Gazeta drukowana była w drukarniach: Ludowej w Katowicach, Jan Eichhorn w Katowicach, Siemianowickiej P. Pronobis w Siemianowicach Śląskich.

Śląska Biblioteka Cyfrowa