Głos Śląski

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa pierwszego numeru gazety.

„Głos Śląski” – gazeta codzienna ukazująca się w Gliwicach w języku polskim w latach 1903-1921 z podtytułami: Codzienna gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego, Gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego. Wydawcą „Głosu” był Józef Siemianowski, były pracownik koncernu „Katolik”, który z powodów politycznych założył własną gazetę. Zwalczał Adama Napieralskiego i jego sojusz z Centrum. Gazeta swym zasięgiem obejmowała cały Górny Śląsk, zawierała treści nacjonalistyczne, a nawet antysemickie, co sprowadziło na nią wiele procesów sądowych. Głos zawierał dodatki: „Dodatek Ilustrowany”, „Gość Świąteczny”, „Gospodarz”, „Przyjaciel Dziatwy”, „Rodzina”, „Rozrywka”, „Śmieszek”. „Głos” publikował wieści ze świata i okolicy, powieści w odcinkach, zawierał również ogłoszenia i reklamy. Był gazetą propolską, w winiecie wzywano do tego, by uczyć dzieci języka polskiego, a potem pojawiły się hasła: Naprzód z Bogiem, Naprzód z Bogiem za Ojczystą Sprawę.

Gazeta była drukowana w drukarniach: „Głosu Śląskiego” J. Siemianowskiego w Gliwicach, potem spółki wydawniczej „Katolik” w Bytomiu. W 1908 roku z powodów zdrowotnych i finansowych Siemianowski sprzedał drukarnię, a gazeta drukował i redagował bytomski koncern „Katolika”. W 1910 roku, Siemianowski przy poparciu endeków podjął nieudaną próbę usamodzielnienia pisma, skończyła się ona jednak sprzedażą prawa do wydawania koncernowi „Katolika”.

Redakcja i drukarnia mieściły się w Gliwicach na ulicy Nowowiejskiej 13a, potem redakcję najpierw przeniesiono na ulicę Przyszowicką 31, a potem powróciła ona na ulicę Nowowiejską pod numery 17 i 19. Kiedy w 1911 roku gazetę przejął koncern „Katolik”, redakcję przeniesiono na ulicę Dworcową 6. Gazeta ukazywała się wówczas trzy razy w tygodniu jako umiarkowane pismo narodowe. W 1912 roku redakcja mieści się na Wilhelmstrs. 59. Gazeta przestała się ukazywać po III powstaniu śląskim. Redaktorami byli m.in.: Władysław Fraszewski, Jan Piechulek, Dyonizy Kowalski, Janina Omańkowska, Stanisław Różanowicz, Antoni Cybiński, Antoni Konieczny, Józef Bednorz, Adam Piotrowski, Franciszek Godula, Konstanty Prus, Adam Napieralski, Józef Palędzki, Stanisław Sztykowski,


Bibliografia

  1. Długajczyk E. Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939, Katowice 1990, s. 46.
  2. Gröschel B., Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945, Dokumentation und Strukturbeschreibung, Berlin 1993, s. 83.


Śląska Biblioteka Cyfrowa