Górnoślązak

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa gazety z informacją o wybuchu I wojny światowej.

„Górnoślązak” – dziennik społeczno-polityczny wydawany w Katowicach w latach 1902-1933 w języku polskim z podtytułem: „Pismo codzienne, poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku”. Założony w Poznaniu w 1901 roku przez Marcina Biedermanna. Tam ukazało się tylko kilka numerów okazowych. Gazeta zaczęła wychodzić regularnie dopiero od 1902 roku, po przeniesieniu siedziby redakcji do Katowic. W pierwszym okresie „Górnoślązak” borykał się z ciągłymi problemami finansowymi. Wojciech Korfanty który stworzył pismo, wystąpił z redakcji w 1905 roku. W 1906 roku, gazeta została odkupiona przez właściciela polskiego koncernu prasowego „Katolik” - Adama Napieralskiego.

Gazeta o orientacji propolskiej, wychodziła codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. Zawierała treści polityczne ale i społeczno-kulturalne, powieści w odcinkach oraz różne dodatki: „Dodatek Ilustrowany”; „Dodatek Świąteczny”; „Gość Świąteczny”; „Niedziela”; „Dzwonek”; „Gospodarz”; „Rolnik”; „Hodowca Drobiu”; „Inwalida”; „Młodzież”; „Praca”; „Pszczelarz i Ogrodnik”; „Robotnik Polski”; „Rodzina Chrześcijańska”; „Śląsk Polski”; „Śmieszek”; „Zdrowie”; „Ziemia Śląska”. Gazeta zawierała ogłoszenia drobne i reklamy. Nakład gazety wynosił w roku 1902, 5 tys. egzemplarzy, by w roku 1921 wzrosnąć do 12 tys. egzemplarzy.

Drukowana była w Katowicach na ul. Młyńskiej i ul. Beaty, po 1906 roku, w Bytomiu przez spółkę „Katolik”. Redaktorami m. in. byli: Wojciech Korfanty i Jan Kowalczyk, Antoni Wolski, Konstanty Prus, Telesfor Nowicki,


Bibliografia

  1. Gröschel B., Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945, Dokumentation und Strukturbeschreibung, Berlin 1993, s. 119-120.
  2. Historia Prasy Polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 210-211.


Śląska Biblioteka Cyfrowa