Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa pierwszego numeru gazety.

„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach” – wojewódzka gazeta urzędowa ukazująca się w języku polskim w latach 1951-1984 u w Katowicach. Zasięgiem obejmowała całe województwo katowickie. Zawierała na pierwszej stronie spis treści, materiały podzielone były na dział „nieurzędowy” oraz „urzędowy” w którym publikowane były rozporządzenia, zarządzenia i obwieszczenia władz centralnych oraz samorządowych. Akty prawne uważało się za ogłoszone w dniu ukazania się gazety. Gazeta wydawana była na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego w myśl którego ukazywać się miała „w miarę potrzeb”. W latach 1953-1956 nastąpiła przerwa w wydawaniu gazety spowodowana zmianą nazwy Katowic na Salinogród, w okresie tym ukazywał się „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie”. Wydawcą było Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a od 1973 roku Urząd Wojewódzki w Katowicach. Za redakcje odpowiadał Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Gazeta drukowana była w Drukarni Uniwersytetu Śląskiego i Zakładach Graficznych w Katowicach. Nakład wynosił około 2 tys. egzemplarzy.

W chwili powstania w 1945 roku czasopismo nosiło tytuł: „Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego”, w maju zmieniono jego tytuł na „Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki”. W 1949 roku, w związku z problemami z nazwą województwo śląsko-dąbrowskie, zmieniono tytuł gazety na „Śląski Dziennik Wojewódzki”. W 1950 roku, wraz z kolejną zmianą nazwy województwa, tytuł ponownie zmieniono, tym razem na „Katowicki Dziennik Wojewódzki”. W latach 1951-1984 gazeta nosiła zaś tytuł „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach”(w latach 1953-1956, w związku ze zmianą nazwy Katowic na Stalinogród, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie”). W latach 1984-1998 gazecie nadano tytuł „Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego”. Po kolejnej reformie administracyjnej zmieniono w 1999 roku tytuł na „Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego”, który ukazuję się nadal.

Bibliografia

  1. Województwo śląskie 1945-1950, Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007.
  2. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Śląska Biblioteka Cyfrowa