Dziennik Ogłoszeń dla Ludności Polskiej Powiatu: Bendsburg, Bielitz, Blachstädt, Ilkenau, Krenau, Saybusch, Sosnowitz, Warthenau

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor: Michał Garbacz

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
TOM: 2 (2015)


Strona tytułowa pierwszego numeru gazety.

„Dziennik Ogłoszeń dla Ludności Polskiej Powiatu: Bendsburg, Bielitz, Blachstädt, Ilkenau, Krenau, Saybusch, Sosnowitz, Warthenau” – gazeta urzędowa ukazująca się dwa razy w tygodniu w środy i soboty, była narzędziem propagandowym okupanta, ukazywała się w latach 1942-1945 w języku polskim. Skierowana była do ludności polskojęzycznej zamieszkującej teren powiatów: Będzin, Bielsko, Blachownia, Olkusz, Chrzanów, Żywiec, Sosnowiec, Zawiercie. Były to tak zwane strefy wschodnie (Oststreifen) Rejencji Katowickiej i Rejenci Opolskiej (Prowincja Górnośląska), które zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku z części przedwojennych województw krakowskiego i kieleckiego. Dominowała na tym obszarze ludność polska, co zmuszało władze niemieckie do drukowania ogłoszeń urzędowych w języku polskim.

Dziennik zawierał informacje o zarządzeniach władz, obwieszczenia dla ludności, informacje o niektórych wydarzeniach międzynarodowych, podawano także obowiązujące godziny zaciemnienia. Sporadycznie pojawiały się przedruki pism propagandowych w języku niemieckim. W gazecie umieszczony były też stałe działy: rozrywkowy, informacje z kwatery Hitlera, wieści z frontu i ciekawostki.

Wydawcą i redaktorem był Richard Czechowski, potem Jozef Lamza. Drukowana była w Katowicach na Roonstraße 11. Ekspedycją zajmowała się: Zeitungs-Großvertrieb Ernst Kuhlow w Sosnowcu. Ostatni numer ukazał się 17 stycznia 1945 roku.

Bibliografia

  1. Chojnacki W., Jawna prasa polskojęzyczna na terenach włączonych do Rzeszy i w Niemczech w latach 1939-1945, „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 1, s. 107-113.
  2. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej: między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.


Śląska Biblioteka Cyfrowa