Cieszyn

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
GEOHIST


1.Typ gminy: gmina miejska

2.Powiat: cieszyński

3.Siedziba władz gminy: Cieszyn, Rynek 1.

4.Powierzchnia gminy (2018): 29 km²

5.Ludność (2018): 34876

6.Dzielnice/sołectwa : Śródmieście, Mała Łąka, Liburnia, Bobrek, Podgórze, Błogocice, Boguszowice, Marklowice, Kalembice, Pastwiska, Krasna, Gułdowy, Mnisztwo.

7.Historyczne gminy: Cieszyn (Teschen), Bobrek (Bober), Krasna, Mnisztwo (Mönichhof), Pastwiska (Pastwisk).

8.Rozwój administracyjny: Cieszyn otrzymał prawa miejskie na początku XIII wieku i był stolicą Księstwa Cieszyńskiego (1290–1918). W 1920 Rada Ambasadorów podzieliła miasto wzdłuż rzeki Olzy: prawobrzeżną część przyznając Polsce, a lewobrzeżną – Republice Czeskiej. Po podziale powiększał się obszar polskiej części miasta, które wchłaniało sąsiednie gminy: Błogocice (1923), Bobrek (1932), Boguszowice, Gułdowy, Kalembice, Krasna, Mnisztwo, Pastwiska (1973), Marklowice (1977). Historyczne gminy wywodzą się z osad powstałych między XIII a XVI wiekiem.