Strona główna

Z IBR wiki
Ewos color.jpgGmach główny Biblioteki Śląskiej, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
Siedziba Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice

Encyklopedia Województwa Śląskiego jest wieloletnim programem interdyscyplinarnym, mającym zapoczątkować zbudowanie pełnej, nowoczesnej Encyklopedii Województwa Śląskiego rozumianej nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych, ale także wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych, głównie z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Encyklopedia ma spełnić cztery podstawowe cele: poznawczy – opracowanie i udostępnienie stale aktualizowanych danych na temat Województwa Śląskiego; integracyjny - zintegrowanie środowiska badaczy i działaczy regionalnych z Województwa Śląskiego; edukacyjny – umożliwienie powszechnego dostęp do informacji naukowej wszystkim mieszkańcom Województwa Śląskiego; promocyjny - stworzenie jednorodnego źródła informacji o Województwie Śląskim dla odbiorców na całym świecie.

EWOŚ różni się od dotychczas istniejących portali sieciowych tego typu sposobem opracowania haseł. Mają one charakter autorski i podlegają przed edycją ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych pracowników nauki. Wydłuża to czas ich wprowadzania, ale tylko tak można zapewnić odpowiedni poziom naukowy prezentowanych materiałów.

Zachęcamy placówki naukowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne do kontaktu z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej do współpracy przy opracowywaniu kolejnych haseł EWOŚ. Lista haseł do opracowania będzie corocznie prezentowana na stronie IBR BŚ.Hasła

Indeks haseł – alfabetyczny

Indeks haseł – rzeczowy

  1. Historia
  2. Geografia
  3. Wyznania i religie
  4. Socjologia
  5. Politologia
  6. Czasopisma

Indeks haseł – "Encyklopedia Województwa Śląskiego"

Redakcja

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

e-mail: ryszard.kaczmarek@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 303

Anna Kubica

e-mail: anna.kubica@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

Michał Garbacz

e-mail: michal.garbacz@bs.katowice.pl

tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 305

Autorzy

Lista autorów

Recenzenci i Rada Naukowa

Skład recenzentów i Rady Naukowej

Wykaz tomów Encyklopedii Województwa Śląskiego

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 1 (2014)

ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 2 (2015)