Sankt Anna - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sankt Anna

2. Okres działania kopalni: 1842 - 1885

3. Adres głównej siedziby: Łaziska Średnie (Łaziska Górne)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1842

5. Obszar eksploatacji: Łaziska Średnie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński; Gustaw von Ruffer i spadkobiercy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1973 – 771 t.