Sankt Adalbert - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sankt Adalbert

2. Okres działania kopalni: 1841-1885

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837

5. Obszar eksploatacji: Mokre

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ignacy Eisenecker, Wincenty von Hochberg; gwarectwo von Witowskiego; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 61 300 t.