Ruhberg - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ruhberg (Wessollaer Grube)

2. Okres działania kopalni: 1770 – 1814, 1833-1846, 1871-1879

3. Adres głównej siedziby: Wesoła (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1770

5. Obszar eksploatacji: Wesoła, okolice Słupnej

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 11 486