Projekt Ustawy Skarbowej wraz z Budżetem na Rok Administracyjny oraz Preliminarze Śląskich Zakładów Wojewódzkich: Historia wersji

Z IBR wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana