Porąbka-Klimontów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Porąbka-Klimontów (Czerwone Zagłębie)

2. Okres działania kopalni: 1974 - 2000

3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1974 (przez połączenie kop. Klimontów i kop. Mortimer)

5. Obszar eksploatacji: Zagórze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; KWK Porąbka-Klimontów SA

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1979 – 4 219 420

b. 1983 – 3 828 170