Pniówek - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Pniówek (Trzydziestolecia PRL)

2. Okres działania kopalni: 1975 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Pawłowice, ul. Krucza 18

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1959 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Jastrzębie Zdrój, Pawłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju; Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębska Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Działa – trwa eksploatacja

8. Produkcja:

a. 1979 - 2 603 485 t.

b. 2008 -14 500 ton (średniodobowo)

c. 2013 -11 200 ton (średniodobowo)