Ottilie - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ottilie

2. Okres działania kopalni: 1841- 1859

3. Adres głównej siedziby: Zgoda (Świętochłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841

5. Obszar eksploatacji: Zgoda

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wincenty von Hochberg, kpt.Herbst, radny Loewy z Bytomia, miasto Bytom; Franciszek Antoni Egells; Gwidon Henckel von Donnersmarck

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1841 – 10 000 t.