Orion - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Orion (Flötz Rudolf)

2. Okres działania kopalni: 1900-1929

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1900

5. Obszar eksploatacji:Niwka, pola Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maurycy Meitlis (właściciel), Z.Zwoliński, W.Kondaki, J.Strzałkowski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1913 – 31 226 t.

b. 1928 – 67 905 t.