Nowy Wirek - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nowy Wirek

2. Okres działania kopalni: 1955 -1995

3. Adres głównej siedziby: Kochłowice (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1950 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Kochłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu; Rudzka Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje odrębnie – połączona z kop. Polska pod nazwą KWK Polska-Wirek

8. Produkcja:

a. 1970 – 1 935 730 t.

b. 1979 – 2 651 180 t.