Nadreden - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Nadreden

2. Okres działania kopalni: 1923-1924

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Société Mini`ere Franco-Polonaise

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1923-37 099 t.