Mikulczyce-Rokitnica - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Mikulczyce-Rokitnica

2. Okres działania kopalni: 1960 - 1970

3. Adres głównej siedziby: Zabrze-Rokitnica

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1960

5. Obszar eksploatacji: Zabrze -Rokitnica

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Ludwik-Concordia

8. Produkcja: 1965 – 1 993 402 t.