Michał - kopalnia węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Michał

2. Okres działania kopalni: 1924 - 1928

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1924

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Michał Pachoński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1925 – 16 980 t.