Maurycy - kopalnia węgla kamiennego w Sławkowie

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Maurycy

2. Okres działania kopalni: 1878 - 1882

3. Adres głównej siedziby: Sławków

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1872 (zgłoszenie)

5. Obszar eksploatacji: Sławków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Juliusz Aleksander

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1879 – 1 000 t.