Mariahilf - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Mariahilf

2. Okres działania kopalni: 1860-1883

3. Adres głównej siedziby: Biertułtowy (Wodzisław Śląski)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1858

5. Obszar eksploatacji: Biertułtowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Boelle, Loebel Freund, Moryc Adler, rodzina Lachmannów z Gliwic; dzierżawca - Gwarectwo Emma

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1873 – 8 700 t.