Ludwika - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni:Ludwika

2. Okres działania kopalni: 1891-1905; 1919-1924

3. Adres głównej siedziby:Kuźnica Masłońska

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1891

5. Obszar eksploatacji:Kuźnica Masłońska

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:Michał Poleski (dzierżawca J.Meyerhold); Jerzy Meyer i spółka

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1897 – 51 843 t.

b. 1919 – 30 592 t.