Louis Ehre - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Louis Ehre

2. Okres działania kopalni: 1808 - 1873

3. Adres głównej siedziby: Wesoła (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1808

5. Obszar eksploatacji: Wesoła

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a.1861 – 2 600 t.

b.1873 – 11 916 t.