Lossek - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Lossek

2. Okres działania kopalni: 1871-1873

3. Adres głównej siedziby: Janów (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859 (zarezerwowana)

5. Obszar eksploatacji: Janów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1873 – 2 200 t.