Leszek - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Leszek

2. Okres działania kopalni: 1921-1923

3. Adres głównej siedziby: Cieśle (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1921

5. Obszar eksploatacji: Cieśle

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: pole górnicze dzierżawione przez A.Ostrowskiego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1922 – 5 098 t.