Leo - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Leo

2. Okres działania kopalni: 1842 - 1902

3. Adres głównej siedziby: Rydułtowy (Wodzisław Śląski)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843

5. Obszar eksploatacji: Rydułtowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Doms z Raciborza i spadkobiercy, Gwarectwo Neue cons.Charlotte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 26 700 t.

b. 1900 – 187 554 t.