Krystyna - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Krystyna

2. Okres działania kopalni: 1922 - 1928

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1922

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: J.Widera na dzierżawionym polu górniczym

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1923 – 1800 t.