Krakau - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Krakau

2. Okres działania kopalni: 1854 - 1880

3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1838

5. Obszar eksploatacji: Brzezinka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Luiza Sułkowska, Maksymilan Ludwik Sułkowski (syn); Ernest Heymann, Jakub Altsmann, Emanuel Siegheim

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Carlssegen

8. Produkcja: 1873 – 4 000 t.