Karol (Gotthard) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Karol (Gotthard)

2. Okres działania kopalni: 1922 - 1970

3. Adres głównej siedziby: Orzegów (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1922

5. Obszar eksploatacji: Orzegów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: spółka akcyjna Godula, Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Szombierki

8. Produkcja:

a. 1938 – 806 226 t.

b. 1965 – 651 349 t.