Josepha (Kostower Grube) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Josepha (Kostower Grube)

2. Okres działania kopalni: 1813-1815, 1816 - 1873

3. Adres głównej siedziby: Kosztowy (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1821

5. Obszar eksploatacji: Kosztowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb pruski, Józefina Steinkeller z Krakowa, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 32 500 t.