Jeanette - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jeanette

2. Okres działania kopalni: 1831- 1873

3. Adres głównej siedziby: Dębieńsko-Leszczyny

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831

5. Obszar eksploatacji: Dębieńsko

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:Antoni Żelasko, prof. Boebel, Anna Zipper, kupiec Chmielowski, pastor Naglo; Joanna Schaffgotsch; Gräflich Schaffgotsch’schen Werke

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 7 300 t.