Jawor - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jawor

2. Okres działania kopalni: 1922 - 1926

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Z.Stechman na dzierżawionym polu górniczym

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1923 – 4 872 t.