Jan Karol - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jan Karol

2. Okres działania kopalni: 1865 (?) – 1875, 1920-1922

3. Adres głównej siedziby: Poręba (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: ok.1865

5. Obszar eksploatacji: Poręba (Zawiercie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Joanna i Jan Ulryk Schaffgotschowie; Zygmunt Pringsheim

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: brak danych