Jan - kopalnia węgla kamiennego w Katowicach

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jan

2. Okres działania kopalni: 1969 - 1993

3. Adres głównej siedziby: Katowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1969

5. Obszar eksploatacji: zakład doświadczalny przy kop. Wieczorek

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Główny Instytut Górnictwa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – zakład włączony do kop. Wieczorek (1976), a następnie zlikwidowany (1993)

8. Produkcja: 1975 – 508 775 t.