Jan - kopalnia węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jan

2. Okres działania kopalni: 1874 - 1909

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza (dzielnica Stara Dąbrowa)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza (dzielnica Stara Dąbrowa)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Łapiński i wspólnicy; Wsiewołod Istomin, Narkiewicz; hrabiowie Walewscy; Towarzystwo Flora

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1897 – 92 325 t.

b. 1900 – 63 124 t.