Jakub - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jakub

2. Okres działania kopalni: 1901-1908

3. Adres głównej siedziby: Milowice (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych

5. Obszar eksploatacji: Milowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; dzierżawcy – M.Sternicki, K.Płodowski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1906 – 25 113 t.