Jakob - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jakob

2. Okres działania kopalni: 1840-1901

3. Adres głównej siedziby: Janów Miejski (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1840

5. Obszar eksploatacji: Janów Miejski

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maria Winckler, Daniel Henryk Dalibor, Wojciech Dudzik; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 27 950 t.

b. 1894 – 78 097 t.