Jagódka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jagódka

2. Okres działania kopalni: 1937

3. Adres głównej siedziby: Dobieszowice (Bobrowniki)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1937

5. Obszar eksploatacji: Dobieszowice (Bobrowniki)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: W.Gierek

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1937 – 101 t.